Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van het begijnhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107232
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107232

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Pastorie van het ertegenover gelegen begijnhof, uit de tweede helft van de 18de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie van het begijnhof

Burchtstraat 7B (Herentals)
Pastorie van het ertegenover gelegen begijnhof, uit de tweede helft van de 18de eeuw.