Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van Noorderwijk

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107235
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107235

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Omgracht kasteel en aanhorigheden met omliggend bebost domein met ijskelder, gelegen ten zuidwesten van de dorpskern.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

technische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel van Noorderwijk

de Ghellincklaan 28-34 (Herentals)
Omgracht kasteel en aanhorigheden met omliggend bebost domein met ijskelder, gelegen ten zuidwesten van de dorpskern.