Parochiekerk Sint-Andreas: toren

Beschermd monument van 04-11-1943 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Beerlegem
Straat Beerlegemsebaan
Locatie Beerlegemsebaan 53 (Zwalm)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45065/104.1
  • OO002325

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Andreas

Beerlegemsebaan 53, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Eenbeukige kruiskerk opgetrokken uit baksteen met imitatiezandsteen, ten westen toren aansluitend bij het koor, opgetrokken uit bak- en zandsteen en gedateerd 1641, gelegen binnen een klein ommuurd kerkhof.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De toren van de parochiekerk Sint-Andreas is beschermd als monument.

Waarden

De toren van de Sint-Andreaskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.