Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Andreas: toren

Beschermd monument van 04-11-1943 tot heden
ID: 10724   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10724

Besluiten

Parochiekerken Sint-Andreas, Sint-Danneels, Sint-Goriks en Sint-Hilarius
definitieve beschermingsbesluiten: 04-11-1943  ID: 92

Beschrijving

De toren van de parochiekerk Sint-Andreas is beschermd als monument.


Waarden

De toren van de Sint-Andreaskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Andreas

Beerlegemsebaan 53 (Zwalm)
Eenbeukige kruiskerk opgetrokken uit baksteen met imitatiezandsteen, ten westen toren aansluitend bij het koor, opgetrokken uit bak- en zandsteen en gedateerd 1641, gelegen binnen een klein ommuurd kerkhof.