Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonstalhuis Hemelshof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107248
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107248

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Verankerde baksteenbouw, woonstalhuis op kadaster opgetekend in 1872, bijgebouwen in 1873.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woonstalhuis Hemelshof

Goorstraat 30-32, 38-40 (Herentals)
Verankerde baksteenbouw, woonstalhuis op kadaster opgetekend in 1872, bijgebouwen in 1873.