Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afspanning, herberg en brouwerij De Oude Zalm

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107254
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107254

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Oorspronkelijk hoekhuis met overkragende verdieping en puntgevel in vakwerkbouw als houtskelet met houten en lemen invulling.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Afspanning, herberg en brouwerij De Oude Zalm

Grote Markt 27 (Herentals)
Oorspronkelijk hoekhuis met overkragende verdieping en puntgevel in vakwerkbouw als houtskelet met houten en lemen invulling.