Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Goed ter Avrije en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-11-1995 tot heden

ID
10726
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10726

Besluiten

Hoeve Goed ter Avrije: boerenwoning en walgrachten met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2952

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat het voormalige Goed ter Avrije en de onmiddellijke omgeving met inbegrip van de hoeve aan de andere kant van de straat.Waarden

Het voormalige Goed ter Avrije en zijn onmiddellijke omgeving met inbegrip van de hoeve Hoge Avrijestraat 3 zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als landelijk totaalbeeld gevormd door enerzijds het voormalige opperhof van het Goed ter Avrije, zetel van de gelijknamige heerlijkheid gesticht in 1227, voorheen bestaande uit een opper- en neerhof met losstaande dienstgebouwen omsloten door een nog grotendeels bestaand meerdelig grachtenstelsel en anderzijds het ertegenover gelegen vermoedelijk eind 18de-eeuws hoevetje met typisch gewit boerenhuis en losstaande bestanddelen, vanouds behorend tot dezelfde familie.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Goed ter Avrije

Hoge Avrijestraat 2 (Evergem)
Nog grotendeels omwalde hoeve afgesloten door gietijzeren hek, geflankeerd door vier oude linden; knotwilgen en populieren aan de walgracht, uitlopend in een vijver. Huidige boerenwoning, ontstaan in verschillende fasen met twee duidelijk te onderscheiden delen. Links een 18de-eeuws gedeelte en rechts een ouder en hoger gedeelte. Grote dwarsschuur, overdekte mestvaalt onder schilddak en notelaar. Kleinere stallen en bakhuis uit de 19de eeuw.


Hoevegebouwen

Hoge Avrijestraat 3 (Evergem)
Bijgebouwen van een hoeve met losse bestanddelen. Erf afgesloten met betonnen afsluiting en ijzeren hekken. Dwarsschuur en stallen, gebouwd door dezelfde eigenaar E.M.D. Vermeersch als de schuur van het ertegenover gelegen Goed ter Avrije, in 1890. Tussen woonhuis en schuur, overdekte mestvaalt, heden stal, en bakhuis.