Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve Goed ter Avrije en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-11-1995 tot heden
ID: 10726   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10726

Besluiten

Hoeve Goed ter Avrije: boerenwoning en walgrachten met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2952

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat het voormalige Goed ter Avrije en de onmiddellijke omgeving met inbegrip van de hoeve aan de andere kant van de straat.


Waarden

Het voormalige Goed ter Avrije en zijn onmiddellijke omgeving met inbegrip van de hoeve Hoge Avrijestraat 3 zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als landelijk totaalbeeld gevormd door enerzijds het voormalige opperhof van het Goed ter Avrije, zetel van de gelijknamige heerlijkheid gesticht in 1227, voorheen bestaande uit een opper- en neerhof met losstaande dienstgebouwen omsloten door een nog grotendeels bestaand meerdelig grachtenstelsel en anderzijds het ertegenover gelegen vermoedelijk eind 18de-eeuws hoevetje met typisch gewit boerenhuis en losstaande bestanddelen, vanouds behorend tot dezelfde familie.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Hoeve Goed ter Avrije

Hoge Avrijestraat 2 (Evergem)
Mooie nog grotendeels omwalde hoeve afgesloten door roodgeschilderd gietijzeren hek, geflankeerd door vier oude linden; knotwilgen en populieren aan de walgracht, uitlopend in een vijver.


Hoeve met losse bestanddelen

Hoge Avrijestraat 3, 3A, 3B (Evergem)
Hoeve met losstaande bestanddelen, gelegen op de hoek met het onverharde deel van de Blauwesteenstraat, tegenover het "Goed ter Avrije". Erf afgesloten met betonnen afsluiting en ijzeren hekken.