Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bedrijfsgebouw bij de Hogewegmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107280
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107280

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Bij de molen gelegen 20ste-eeuws bedrijfsgebouw.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bedrijfsgebouw bij de Hogewegmolen

Hoge Weg 7 (Herentals)
Bij de molen gelegen 20ste-eeuws bedrijfsgebouw.