Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tramstatie Wachtzaal

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107321
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107321

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Rij- en hoekhuis met gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen. Nummer 113 met sobere, neoclassicistische houten winkelpui.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Tramstatie Wachtzaal

Nieuwstraat 125-127 (Herentals)
Rij- en hoekhuis met gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen. Nummer 113 met sobere, neoclassicistische houten winkelpui.