Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met bedrijfsgedeelte

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107441
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107441

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Woning met bedrijfsgedeelte, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met bedrijfsgedeelte

Dorp 9 (Herselt)
Woning met bedrijfsgedeelte, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.