Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Maalderij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107471
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107471

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Complex van diverse, U-vormig geschikte vleugels, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Maalderij

Stationsstraat 84 (Herselt)
Complex van diverse, U-vormig geschikte vleugels, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.