Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Meynckens-Kennes

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107475
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107475

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa uit het begin van de 20ste eeuw, eertijds met ijzeren hek aan straatzijde.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Meynckens-Kennes

Westmeerbeeksesteenweg 1 (Herselt)
Villa uit het begin van de 20ste eeuw, eertijds met ijzeren hek aan straatzijde.