Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Watertoren

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107479
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107479

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Watertoren met sterk overkragende kuip, van 1972.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Watertoren

Wolfsdonksesteenweg zonder nummer (Herselt)
Watertoren met sterk overkragende kuip, van 1972.