Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Begijnenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107488
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107488

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Huis van anderhalve bouwlaag opgetrokken circa 1647.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Begijnenhuis

Begijnhof 12 (Hoogstraten)
Huis van anderhalve bouwlaag opgetrokken circa 1647.