Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107524
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107524

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eclectisch woonhuis van drie traveeën en één bouwlaag uit het tweede kwart van de 20ste eeuw met langgestrekte voormalige stallingen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Desmedtstraat 5 (Hoogstraten)
Eclectisch woonhuis van drie traveeën en één bouwlaag uit het tweede kwart van de 20ste eeuw met langgestrekte voormalige stallingen.