Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Bedevaartpark Mariapark

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107544
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107544

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Bedevaartspark aan de westzijde van de Dreef, tegenover het kapucijnenklooster.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-

volkskundige waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Bedevaartpark Mariapark

Dreef zonder nummer (Hoogstraten)
Bedevaartspark aan de westzijde van de Dreef, tegenover het kapucijnenklooster.