Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel van de heren van Hoogstraten

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107547
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107547

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Domein van circa 70 hectare omvattende kasteel en aanpalende gebouwen, weiden en landbouwgronden, ingeplant aan de oever van de Mark.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-

technische waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel van de heren van Hoogstraten

Gelmelstraat 131 (Hoogstraten)
Domein van circa 70 hectare omvattende kasteel en aanpalende gebouwen, weiden en landbouwgronden, ingeplant aan de oever van de Mark.