Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Denijs: toren, koor en twee oorspronkelijke kruisbeuken

Beschermd monument van 13-07-1945 tot heden

ID
10755
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10755

Besluiten

Religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-07-1945  ID: 130

Beschrijving

De bescherming omvat de oude delen van de parochiekerk Sint-Denijs, namelijk de toren, het koor en de twee oorspronkelijke kruisbeuken.Waarden

De oude delen van de Sint-Denijskerk, namelijk de toren, het koor en de twee oorspronkelijke kruisbeuken, zijn beschermd omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Denijs

Vredesplein 36 (Zwalm)
Driebeukige basilicale kerk met zeskantige houten kruisingstoren, ingeplant op een verhevenheid in een ommuurd kerkhof, ten westen calvariekapel in neoclassicistische stijl.