Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Reeks arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107552
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107552

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Arbeidershuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw, met latere aanpassingen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Reeks arbeiderswoningen

Gelmelstraat 32-39, 41-59 (Hoogstraten)
Arbeidershuizen uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw, met latere aanpassingen.