Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Mgr. Stillemansstraat

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 04-02-2002 tot heden

ID: 10756   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10756

Besluiten

Straat met woningen
definitieve beschermingsbesluiten: 04-02-2002  ID: 3805

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat de Mgr. Stillemansstraat. Verschillende art-deco- en modernistische woningen zijn afzonderlijk beschermd als monument. De gevels die zich op de grens van de afbakening bevinden en waarvan de rest van het gebouw buiten de afbakening ligt, maken in dit geval geen deel uit van de bescherming.Waarden

De woning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Als gaaf bewaarde straat die in een korte periode volledig werd volgebouwd waarbij overwegend gebruik werd gemaakt van de art-decobouwstijl in al zijn facetten. Daarnaast is er ook meer eenvoudige traditionalistisch gerichte architectuur op te merken en ook de meer modernistische stijlrichting uit de interbellumperiode vindt er zijn plaats. Eenvoudige baksteengevels wisselen af met zwaar gedecoreerde gevels. Ondanks een aantal nieuwere gebouwen in de straat blijft zij overwegend de vormentaal uit het interbellum uitstralen.
De dynamiek in de gevelwanden wordt bekomen door de aanwezigheid van erkers en balkons, door de verspringende structuur van de gevels en de sterk uitkragende kroonlijsten, en tenslotte door het schrijnwerk. Het kleurrijke van de gevelwanden wordt bekomen door de gebruikte parementsteen namelijk baksteen, geglazuurde steen en tegels, het overvloedig gebruik van siermetselverband, natuursteen, geschilderde gevelpartijen, en tenslotte de zeer markante en kleurrijke glas-in-loodpanelen. Een groot gedeelte van de woningen van de Mgr. Stillemansstraat is ontworpen door August en Leander Waterschoot, die erin slaagden een grote diversiteit aan woningen te creëren die niettegenstaande ze werden opgetrokken in dezelfde periode en dezelfde stijlkenmerken vertonen toch doorgaan als unieke en kwaliteitsvolle creaties.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Als gaaf bewaarde straat die in een korte periode volledig werd volgebouwd waarbij overwegend gebruik werd gemaakt van de art-decobouwstijl in al zijn facetten. Daarnaast is er ook meer eenvoudige traditionalistisch gerichte architectuur op te merken en ook de meer modernistische stijlrichting uit de interbellumperiode vindt er zijn plaats. Eenvoudige baksteengevels wisselen af met zwaar gedecoreerde gevels. Ondanks een aantal nieuwere gebouwen in de straat blijft zij overwegend de vormentaal uit het interbellum uitstralen.
De dynamiek in de gevelwanden wordt bekomen door de aanwezigheid van erkers en balkons, door de verspringende structuur van de gevels en de sterk uitkragende kroonlijsten, en tenslotte door het schrijnwerk. Het kleurrijke van de gevelwanden wordt bekomen door de gebruikte parementsteen namelijk baksteen, geglazuurde steen en tegels, het overvloedig gebruik van siermetselverband, natuursteen, geschilderde gevelpartijen, en tenslotte de zeer markante en kleurrijke glas-in-loodpanelen. Een groot gedeelte van de woningen van de Mgr. Stillemansstraat is ontworpen door August en Leander Waterschoot, die erin slaagden een grote diversiteit aan woningen te creëren die niettegenstaande ze werden opgetrokken in dezelfde periode en dezelfde stijlkenmerken vertonen toch doorgaan als unieke en kwaliteitsvolle creaties.

historische waarde

Als typisch element in de stadsuitbreiding van de jaren 1930 in Sint-Niklaas. Door de grote bloei van de textielnijverheid in de stad was er noodzaak aan bijkomende bouwterreinen en werd deze nieuwe straat in het centrum van de stad aangelegd. Gelet op de ligging vlakbij de Grote Markt werd deze straat snel bevolkt met de meer begoede burgers en klein-industriëlen die de nieuwe bouwstijlen gebruikten.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huizenrij Mgr. Stillemansstraat

Mgr. Stillemansstraat (Sint-Niklaas)
De Mgr. Stillemansstraat komt over als een vrij homogene straat met woningen van overwegend drie bouwlagen. De gehele straat raakte op een korte tijdspanne bebouwd en behield tot vandaag grotendeels het oorspronkelijke karakter. De straat omvat globaal gezien zeer kleurrijke en plastisch uitgewerkte woningen met overwegend art-decokenmerken.

Is de omvattende bescherming van

Architectenwoning J. Van Coillie

Mgr. Stillemansstraat 41 (Sint-Niklaas)
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder plat dak, eigen woning van ingenieur-architect Joseph Van Coillie ontworpen in 1933. Stilistisch behorend tot de modernistische richting van de interbellumperiode en meer bepaald het romantisch kubisme.


Burgerhuis naar ontwerp van August Waterschoot

Mgr. Stillemansstraat 15 (Sint-Niklaas)
Huis met drie traveeën en drie bouwlagen in 1932 ontworpen door architect August Waterschoot. Bakstenen lijstgevel tussen hoge arduinen sokkel en brede houten kroonlijst met geometrische patronen.


Burgerhuis naar ontwerp van August Waterschoot

Mgr. Stillemansstraat 33 (Sint-Niklaas)
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen, van 1932 naar ontwerp van architect August Waterschoot voor de heer Louis Vandevelde-De Mol. Bakstenen lijstgevel op hoge arduinen sokkel.


Meergezinswoning Emiel Faresijn

Mgr. Stillemansstraat 74-76 (Sint-Niklaas)
Symmetrisch opgebouwde dubbelwoonst van drie bouwlagen onder licht hellend zadeldak, opgericht in 1933 in opdracht van Faresijn Emiel naar het ontwerp van August en Leander Waterschoot. Stilistisch te situeren in de modernistische stijlrichting van de interbellumperiode en meer bepaald de nieuwe zakelijkheid.


Modernistische stadswoning

Mgr. Stillemansstraat 49 (Sint-Niklaas)
Eenvoudig enkelhuis van twee bouwlagen onder een gebogen dak, daterend uit de jaren '30. Stilistisch te situeren in de modernistische stijlrichting van de interbellumperiode, meer bepaald de expressionistische baksteenarchitectuur.


Stadswoning in nieuwe zakelijkheid

Mgr. Stillemansstraat 58 (Sint-Niklaas)
Eenvoudig huis, uit 1935, van twee traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak. Bakstenen gebouw op kleine hardstenen plint, eerste bouwlaag bezet met zwart geglazuurde tegels.


Woning Claus

Mgr. Stillemansstraat 28 (Sint-Niklaas)
Woonhuis uit 1935 naar een ontwerp van architect H. Faem in opdracht van Georges Claus. Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder plat dak. Bakstenen lijstgevel met voorgevelparement in geglazuurde witte baksteen, op een hardstenen plint.


Woning Cleyman

Mgr. Stillemansstraat 60 (Sint-Niklaas)
Enkelhuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een plat dak. Opgericht in 1932 in opdracht van Alfons Cleyman naar ontwerp van August en Leander Waterschoot.


Woning Dirken

Mgr. Stillemansstraat 38 (Sint-Niklaas)
Huis in 1930 ontworpen door architect A. Waterschoot. Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen met voorgevelparement van geglazuurde baksteen op hardstenen plint en met verwerking van natuursteen voor venster- en deurlateien en erker.


Woning Ghijs

Mgr. Stillemansstraat 24 (Sint-Niklaas)
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen van 1931 naar ontwerp van architect August en/of Leander Waterschoot. Evenwichtig opgebouwde gevel met zeer typerende geometrische en kleurrijke art-decomotieven waardoor het gebouw te situeren is binnen de autonome art-decostrekking.


Woning Jozef Maes

Mgr. Stillemansstraat 27 (Sint-Niklaas)
Rijhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, opgericht in 1931 in opdracht van de heer Jozef Maes naar een ontwerp van architect Leander Waterschoot. Stilistisch onder te brengen bij de sobere art-decorichting.


Woning Spaenhoven

Mgr. Stillemansstraat 32 (Sint-Niklaas)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak, in 1931 ontworpen door architect August en/of Leander Waterschoot. Bakstenen lijstgevel met verwerking van natuursteen aan de hoge plint, de vensterlateien en de erker.


Woning Vandevijver

Mgr. Stillemansstraat 26 (Sint-Niklaas)
Huis van twee traveeën en drie bouwlagen, van 1932 naar ontwerp van architect August Waterschoot. Bakstenen lijstgevel op arduinen sokkel, opklimmend aan weerszijden van de deur.