Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gekoppelde werkmanswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107607
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107607

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Gekoppelde werkmanswoningen uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gekoppelde werkmanswoningen

Kerkstraat 18-20 (Hoogstraten)
Gekoppelde werkmanswoningen uit de tweede helft van de 19de eeuw.