Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectisch burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107609
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107609

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eclectisch burgerhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, oorspronkelijk met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder afgeknot tentdak met omlopende houten noklijst.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Kerkstraat 31-33 (Hoogstraten)
Eclectisch burgerhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, oorspronkelijk met dubbelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder afgeknot tentdak met omlopende houten noklijst.