Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonhuis in nieuwe zakelijkheid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107610
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107610

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Woning in nieuwe zakelijkheid; gebouwd circa 1935 naar ontwerp van U. De Meyer.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woonhuis in nieuwe zakelijkheid

Kerkstraat 35 (Hoogstraten)
Woning in nieuwe zakelijkheid; gebouwd circa 1935 naar ontwerp van U. De Meyer.