Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 107613   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107613

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Dorpswoning van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Kerkstraat 47 (Hoogstraten)
Dorpswoning van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw.