Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oorlogsmonument Meerle

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107614
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107614

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Oorlogsmonument aan de zuidzijde van parochiekerk Sint-Salvator.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oorlogsmonument Meerle

Kerkstraat zonder nummer (Hoogstraten)
Oorlogsmonument aan de zuidzijde van parochiekerk Sint-Salvator.