Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107636
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107636

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vrijstaande villa van 1935 naar ontwerp van A. Dillen; drie op vier traveeën en twee bouwlagen onder overkragend schilddak met dakkapellen en markante schoorstenen.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Lindendreef 62 (Hoogstraten)
Vrijstaande villa van 1935 naar ontwerp van A. Dillen; drie op vier traveeën en twee bouwlagen onder overkragend schilddak met dakkapellen en markante schoorstenen.