Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eclectische villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107639
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107639

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eclectische villa van 1926, heden restaurant; dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder overkragende, afgewolfde zadeldaken.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eclectische villa

Lodewijk De Konincklaan 276 (Hoogstraten)
Eclectische villa van 1926, heden restaurant; dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder overkragende, afgewolfde zadeldaken.