Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107641
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107641

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hotel opgetrokken in 1933 naar ontwerp van R. Van Steenbergen voor rekening van J. Rommens, burgemeester te Beerse, in 1938 aan noordzijde uitgebreid met een zaal.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel

Lodewijk De Konincklaan 290 (Hoogstraten)
Hotel opgetrokken in 1933 naar ontwerp van R. Van Steenbergen voor rekening van J. Rommens, burgemeester te Beerse, in 1938 aan noordzijde uitgebreid met een zaal.