Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107644
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107644

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa van circa 1927, in eclectische stijl met cottage-inslag.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Lodewijk De Konincklaan 349 (Hoogstraten)
Villa van circa 1927, in eclectische stijl met cottage-inslag.