Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Domein Maxburg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107654
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107654

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Landhuis met aanhorigheden namelijk kapel met voormalige paardenstallen/koetshuis, conciërgewoningen en voormalige rentmeesterswoning met boerderij.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Domein Maxburg

Maxburgdreef 31-41 (Hoogstraten)
Landhuis met aanhorigheden namelijk kapel met voormalige paardenstallen/koetshuis, conciërgewoningen en voormalige rentmeesterswoning met boerderij.