Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rijkswachtkazerne met personeelswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107665
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107665

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalige rijkswachtkazerne met personeelswoningen, gebouwd circa 1913. Monumentaal volume van vijf traveeën en twee bouwlagen onder overkragend zadeldak.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rijkswachtkazerne met personeelswoningen

Meerledorp 66-74 (Hoogstraten)
Voormalige rijkswachtkazerne met personeelswoningen, gebouwd circa 1913. Monumentaal volume van vijf traveeën en twee bouwlagen onder overkragend zadeldak.