Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Drie woonstalhuizen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107669
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107669

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Concentratie van drie woonstalhuizen met oudere inplanting; huidige volumes uit de eerste helft van de 20ste eeuw met latere aanpassingen of uitbreidingen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Drie woonstalhuizen

Meerleseweg 65-69 (Hoogstraten)
Concentratie van drie woonstalhuizen met oudere inplanting; huidige volumes uit de eerste helft van de 20ste eeuw met latere aanpassingen of uitbreidingen.