Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Watermolen Laarmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107688
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107688

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Restant van vroegere watermolen, type onderslagmolen, gelegen in waardevol agrarisch gebied ten oosten van de Zuid-Mark.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-

technische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Watermolen Laarmolen

Molenstraat 21 (Hoogstraten)
Restant van vroegere watermolen, type onderslagmolen, gelegen in waardevol agrarisch gebied ten oosten van de Zuid-Mark.