Beschermd monument

Station Sinaai

Beschermd monument van 22-06-2004 tot heden
ID: 10769   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10769

Besluiten

Spoorwegstation Sinaai met sanitair gebouwtje, lampisterie en afsluiting
definitieve beschermingsbesluiten: 22-06-2004  ID: 4300

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het stationsgebouw van Sinaai, het sanitair gebouwtje, de lampisterie en de betonnen afsluiting.Waarden

Het spoorwegstation van Sinaai, inclusief sanitair gebouwtje, lampisterie en betonnen afsluiting is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

goed bewaard station daterend van 1895/97, enig resterend exemplaar dat in oorsprong werd gebouwd door de privé-spoorwegmaatschappij Gent-Antwerpen, die door ingenieur Deridder – die een erg dynamische rol heeft gespeeld bij het opstarten van het Belgische spoorwegnet – werd opgericht, en na de overname in 1896 door de Staatsspoorwegen werd vergroot. Dit station heeft een apart uitzicht die kenmerkend is voor de overgangsperiode tussen de oorspronkelijke oprichting door de maatschappij in kwestie en de vergroting door de Staatsspoorwegen na de overname van de lijn. Het ligt daarenboven als een materiële getuige op een lijn met een in veel opzichten aparte technische geschiedenis, zowel wat de oorspronkelijke spoorbreedte (1,10 meter) als wat het oorspronkelijk rollend materieel betrof.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Station Sinaai

Stationswegel 1, 3 (Sint-Niklaas)
Rechthoekig bakstenen gebouwtje van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldaken (mechanische pannen), uit eind 19de eeuw.