Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107698
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107698

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Woning uit het tweede kwart van de 20ste eeuw met inslag van nieuwe zakelijkheid.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Poeleinde 1 (Hoogstraten)
Woning uit het tweede kwart van de 20ste eeuw met inslag van nieuwe zakelijkheid.