Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhofmuur

Beschermd monument van 21-05-2003 tot heden

ID
1077
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1077

Besluiten

Kasteel, parochiekerk Sint-Martinus, pastorie en dorpskern van Strijtem
definitieve beschermingsbesluiten: 21-05-2003  ID: 4034

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus is, met inbegrip van de kerkhofmuur, beschermd als monument.Waarden

De Sint-Martinuskerk van Strijtem met inbegrip van de kerkhofmuur is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als hofkerk van het nabijgelegen kasteel, mogelijk opklimmend tot de 9de eeuw, en voormalige afhankelijkheid van de abdij van Ninove vormt deze plattelandskerk met pseudo-basilicale opstand, driezijdig gesloten koor en ingebouwde westtoren en opgetrokken in baksteen met verwerking van natuursteen een goed bewaard voorbeeld van een sobere, neoclassicistische parochiekerk kerk, in 1857-1859 gerealiseerd naar ontwerp van provinciaal architect Louis Spaak en in 1903 door de Brusselse architect J. Rau voorzien van een vierkante westtoren met slanke, ingesnoerde torenspits met uivormige bekroning. Het markante, vroeg Louis XV-getinte, hardstenen rondboogportiek is vermoedelijk afkomstig van de gesloopte toren (1731).

artistieke waarde

de door rondboogarcades op zuilen en pseudo-kruisribgewelven gearticuleerde binnenruimte bezit naast een rijk, overwegend 18de-eeuws meubilair een bijzonder merkwaardige en unieke stoffering, in 1901-1903 gerealiseerd onder impuls van de controversiƫle pastoor Cuylits en bestaande uit grisailletekeningen op papier en twaalf brandglas ramen van H. Heyden die overeenkomstig het middeleeuws voorbeeld de christelijke leer aan de hand van stichtende voorstellingen verduidelijken.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus met kerkhof

Strijtemplein zonder nummer (Roosdaal)
Sobere neoclassicistische kerk gebouwd in 1840, westertoren naar ontwerp van architect J. Raes uit 1901 heropgebouwd, omringd door ommuurd kerkhof, binnen in kerk 19de-eeuws orgel.