Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa den Rooy

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107714
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107714

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Neoclassicistische villa den Rooy, gebouwd circa 1863.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa den Rooy

Ulicotenseweg 54-56 (Hoogstraten)
Neoclassicistische villa den Rooy, gebouwd circa 1863.