Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in cottagestijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107726
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107726

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa in cottagestijl, van 1935. Huis onder complexe bedaking, vermeerderd met dakkapellen en sierlijk gemetselde hoge schoorstenen.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in cottagestijl

Van Aertselaerstraat 61 (Hoogstraten)
Villa in cottagestijl, in 1935 als buitenhuis gebouwd in opdracht van de schoenfabrikant Snoeys naar een ontwerp van ingenieur-architect Henry Vaes. Huis onder complexe bedaking, vermeerderd met dakkapellen en sierlijk gemetselde hoge schoorstenen.