Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107769
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107769

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoevetje, minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Werkhovensestraat 1 (Hoogstraten)
Hoevetje, minstens opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw.