Beschermd monument

Windmolen Huisekoutermolen

Beschermd monument van 22-12-1972 tot heden
ID: 10777   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10777

Besluiten

Huiskoutermolen
verplaatsingsbesluiten: 22-12-1972  ID: 11001

Beschrijving

De houten windmolen bevond zich eerst in Waregem en was daar gekend als Hoogmolen. De molen werd beschermd als monument op 14-04-1944. Op 22-12-1972 is machtiging verleend tot afbraak van de houten windmolen op zijn standplaats te Waregem en tot overbrenging en wederoprichting van deze molen naar de gemeente Huise, een deelgemeente van Zingem. Daar is de molen vandaag gekend als Huisekoutermolen.Waarden

De houten windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Huisekoutermolen

Molenstraat zonder nummer (Kruisem)
Houten staakmolen op open teerlingen ingeplant in een eeuwenoud molenlandschap op de heuvelkam tussen Leie en Schelde. Huidige molen afkomstig van Waregem, daar gekend als Hoogmolen, reeds vermeld sinds begin 16de eeuw, aangekocht in 1971 door molenspecialist P. Bauters.