Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kapelanie beneficael huys

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107777
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107777

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Voormalige kapelanie, opklimmend tot circa 1787; gelegen ten zuidoosten van de parochiekerk, naast de kerkhofmuur.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kapelanie beneficael huys

Worteldorp 2 (Hoogstraten)
Voormalige kapelanie, opklimmend tot circa 1787; gelegen ten zuidoosten van de parochiekerk, naast de kerkhofmuur.