Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met aansluitend dorpsherberg en -winkel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 107780   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107780

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

U-vormige bebouwing, in oorsprong een L-vormige hoeve met losstaande schuur en aansluitende dorpsherberg en -winkel, opklimmend tot eind 19de - begin 20ste eeuw.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met aansluitend dorpsherberg en -winkel

Worteldorp 30-32 (Hoogstraten)
U-vormige bebouwing, in oorsprong een L-vormige hoeve met losstaande schuur en aansluitende dorpsherberg en -winkel, opklimmend tot eind 19de - begin 20ste eeuw.