Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Hubert

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107803
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107803

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Burgerhuis van 1907 in eclectische stijl met neo-Vlaamserenassance-inslag; naar ontwerp van aannemer Fr. Hellemans in opdracht van J. Leys-Segers.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Hubert

Kapelstraat 115 (Hove)
Burgerhuis van 1907 in eclectische stijl met neo-Vlaamserenassance-inslag; naar ontwerp van aannemer Fr. Hellemans in opdracht van J. Leys-Segers.