Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
107808
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107808

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenvoudig herenhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met vorstkam.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhuis

Kasteelstraat 72 (Hove)
Eenvoudig herenhuis uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak met vorstkam.