Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaande villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107884
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107884

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Art-decogetinte, vrijstaande villa, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaande villa

Stationsstraat 65 (Hulshout)
Art-decogetinte, vrijstaande villa, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.