Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Bavo

Beschermd monument van 03-07-1942 tot heden
ID: 10789   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10789

Besluiten

Gebouwen en landschap in Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 03-07-1942  ID: 43

Beschrijving

De Sint-Bavokerk te Zingem is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Bavokerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Bavo

Kerkplein zonder nummer (Kruisem)
Georiƫnteerde dorpskerk, schuin ingeplant op het huidige rechthoekige, desolate dorpsplein, enkel aan noordzijde met parkje.