Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Erica met omringend park

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 107915   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107915

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa Erica, een bescheiden buitenverblijf in eclectische stijl van circa 1875, werd gebouwd door een Europeaan, die als consul in een subtropisch land verbleef.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Erica met omringend park

Kapellensteenweg 82 (Kalmthout)
Villa Erica, een bescheiden buitenverblijf in eclectische stijl van circa 1875, werd gebouwd door een Europeaan, die als consul in een subtropisch land verbleef.