Beschermd monument

Hoeve en landbouwstokerij

Beschermd monument van 19-08-1980 tot heden

ID
10792
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10792

Besluiten

De oude stokerij en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-08-1980  ID: 1492

Beschrijving

De hoeve en oude landbouwstokerij te Zingem, zijn beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: “gezien ze niet alleen gaaf bewaard bleven en merkwaardig goed onderhouden, maar tevens doordat hun ligging een karakteristiek onderdeel van de dorpskom vormt. Bovendien bezitten ze een historische en zelfs landbouwhistorische waarde, gelet op de typische combinatie stokerij-veebedrijf (het vee werd gevoederd met afval van de stokerij)."

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000605, Oude stokerij met onmiddellijke omgeving (S.N., 1980).


Waarden

De Oude stokerij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu volkskundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve en landbouwstokerij

Omgangstraat 1 (Kruisem)
Hoeve en landbouwstokerij, vandaag zogenaamd Ter Beemt. Oorspronkelijk hoeve met losse bestanddelen, in de eerste helft van de 19de eeuw in het bezit van de familie Vandercruyssen; oprichting van een stokerij in 1839.