Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Grafmonument Lode Severin

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 107920   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107920

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Grafmonument ontworpen door Renaat Braem, midden 1958.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Grafmonument Lode Severin

Kerkeneind 19 (Kalmthout)
Grafmonument ontworpen door Renaat Braem, midden 1958.