Beschermd monument

Villa's ontworpen door Jan-Albert De Bondt

Beschermd monument van 13-03-1996 tot heden

ID: 10793   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10793

Besluiten

Woningen en de Verbreytsite
definitieve beschermingsbesluiten: 13-03-1996  ID: 2993

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de modernistische villa's bij de Verbreytsite, ontworpen door Jan-Albert De Bondt.Waarden

De woningen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als onderdeel van de industriƫle site Verbreyt in zijn geheel ontworpen door de Gentse architect J.A. De Bondt voor de broers Leon en Louis Verbreyt, textielfabrikanten die dankzij de hausse in de breigoedsector in de jaren twintig zich opwerkten tot de welgestelde burgerij. Deze vooruitstrevende architectuurcreaties ontstonden in de 'Spoorwegwijk' aangelegd in 1925.

artistieke waarde

Villa's opgericht in 1927 in Nieuwe Zakelijkheid geĆÆnspireerd op de Amsterdamse school naar ontwerp van de vermaarde architect J.A. De Bondt. Bij beide woningen is het baksteenmetselwerk op een sterk expressieve manier gebruikt. De driedimensionaal opgevatte gebouwen vertonen sterk gearticuleerde volumes, diverse venstervormen, diverse metselverbanden en een speels gebruik van glas in lood. Niettegenstaande deze diversiteit is de architect er meesterlijk in geslaagd om evenwichtige en goed uitgebalanceerde constructies te bekomen die tegelijk functioneel en decoratief gedacht zijn.
De villa Leon Verbreyt (Spoorweglaan 36-36a) is bijkomend belangrijk voor het gebruik van glas-in-loodramen en voor de bewaarde oorspronkelijke interieurelementen in art-decostijl. De villa Louis Verbreyt (Nijverheidsstraat 50) is van uitzonderlijk belang door de bewaarde binnenhuisinrichting in art-decostijl, onroerend door bestemming, ontworpen door de 'Kunstwerkstede De Coene' van Kortrijk in nauwe samenwerking met de architect. De combinatie van schouwen, ingemaakte kasten, muurbekledingen, glasramen, deuren, vloeren, tafels en stoelen speciaal ontworpen voor deze villa in een kleurrijk en zeer uitgebreid gamma van hout- en marmersoorten geeft een volledig beeld van de vernieuwende binnenhuisinrichting van deze periode. Interieur en exterieur vormen bij deze villa een uitzonderlijke geheel dat het verheft tot een kunstwerk van de avant-garde architectuur.

sociaal-culturele waarde

in casu cultuurhistorische waarde: : als merktekens en referentiepunten van de historische ontwikkeling en uitbreiding van Sint-Niklaas gedurende de interbellumperiode. Als beeldbepalende elementen binnen de Spoorwegwijk aangelegd in 1925.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Villa Leon Verbreyt

Spoorweglaan 36A-C (Sint-Niklaas)
Alleenstaand complex in nieuwe zakelijkheid, naar ontwerp van architect Jan Albert De Bondt van 1927. Opvallende baksteenarchitectuur verrijkt met glas in lood in de vensterregisters.


Villa Louis Verbreyt

Nijverheidsstraat 50 (Sint-Niklaas)
Woonhuis in nieuwe zakelijkheid, horende bij de textielfabriek Verbreyt, gebouwd in 1927 naar ontwerp van architect Jan-Albert De Bondt. Alleenstaand blokvormig bakstenen gebouw met twee bouwlagen en plat dak; voortuin afgesloten door bakstenen muurtje met ijzeren leuningen.