Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve gedateerd 1864

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
107935
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/107935

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met vernieuwd woonstalhuis en langsschuur uit het derde kwart van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve gedateerd 1864

Roosendaalsebaan 140, 140A (Kalmthout)
Hoeve met vernieuwd woonstalhuis en langsschuur uit het derde kwart van de 19de eeuw.